Woensdag 14 juni was de jaarlijkse fietstocht gezamenlijk met Kerspel Goor, Wiene -Zeldam en het Esbrook.
Na ontvangst met koffie en koek in het Brookhoes , vertrokken wij om 19.00 uur per fiets naar Enterbroek en via het Zeldam naar het industrieterrein van Goor.
Wij brachten een bezoek aan, oorspronkelijke buurtgenoten, Hans Harmsel en Chantal Harmsel-Huistede, ze runnen het bedrijf MERCOM in Goor.
Na een uitgebreide uitleg over het ontstaan en de werkwijze van hun bedrijf, is er een rondleiding door de hallen en langs de vele vrachtwagens op het terrein.
Nadat de familie Harmsel was bedankt,  werd de tocht vervolgd naar het Brookhoes, waar onder genot van een drankje en een hapje nog gezellig werd nagepraat.
Om 22.30 werd de avond afgesloten.