Het Sprokkel of Kuierpad

De Kuierroute wordt beschreven in een boekje welke verkrijgbaar is bij de VVV’s in de Hof van Twente.
De prijs van het boekje bedraagt € 4.95.
Het boekje is gemaakt door het Oversticht .
Jan Sprokkereef heeft hiervoor de wetenswaardigheden aangeleverd.

De Kuierroute is ongeveer 17 km lang en is als één geheel beschreven in het boekje.
Bij onduidelijke situaties in de route zijn pijlen (gele plaatjes met rode pijlen) geplaatst.
De routes worden afgedrukt op een infobord bij de picknickplaats.

IMGP2433

Onze route (kuierroute) zal (geheel of gedeeltelijk) ook worden opgenomen in het Wandelnetwerk van Regio Twente .
Het wandelnetwerk Twente kent korte routes van 4 tot 6 km elk. Door het wandelnetwerk worden de routes aangeduid met paaltjes. Hoe deze er precies uit komen te zien is nog niet bekend.
Daar waar de route over particulier terrein gaat zijn klaphekjes geplaatst.

 

Als startpunt voor Elsenerbroek zal de picknickplaats fungeren.
Vanuit dit startpunt zijn een 4-tal routes aangelegd. Elke route heeft een afstand van ongeveer 4 tot 6 km.
De routes in het kader van het regionetwerk worden aangegeven met paaltjes.
Langs de routes zijn paaltjes geplaatst waarop staat waaraan de bezoeker zich aan heeft te houden.

B.v.

Dit wandelpad voert over een terrein van het waterschap
U bent welkom indien u zich als gast gedraag
Dieren met rust laat en geen rommel achterlaat
Volg de aangegeven route en houd de hond aan de lijn
U betreedt deze grond op eigen risico
Wanneer u zich niet aan de voorwaarden houdt vervalt de toestemming de grond te betreden (art. 461 W.v.S.)