Stichting Perspectief Elsenerbroek is opgericht in 2005, met als doel om het gebied sociaal en economisch vitaal te houden. Met als speerpunt het versterken van de leefbaarbaarheid.

Het Elsenerbroek is van oudsher een kleinschalig kampenlandschap. De naam geeft al aan een nat moerasachtig gebied. De essen waren omzoomd met bomenrijen ,aan de randen stonden de boerderijen. In een deel van Elsenerbroek is deze markante structuur van het kampenlandschap nog goed bewaard gebleven. Een ander deel van Elsenerbroek is door de ruilverkaveling van de jaren 80 meer ontwikkeld voor verbetering van de landbouw.

Via deze site informeren wij U over het wel en wee van de bewoners, haar activiteiten en de geschiedenis.pERSE

PRESENTATIE VAN HAN ROORDINK OVER HOFVOGELS

Presentatie van de gehouden buurtavonden ivm Biodiversiteit

.