Het bestuur van Stichting Perspectief Elsenerbroek

Voorzitter             :      Truida Wissink                                  truidawissink@gmail.com

Secretaris             :      Gerrit Sprokkereef                           secretaris.perspectief@elsenerbroek.nl

Penningmeester :      Hendrik Boswinkel                           h.boswinkel@elsenerbroek.nl

Leden                   :

  • Ineke Hietbrink
  • Jan Brinkhuis
  • Gerrit Neutenberg
  • Rene de Wilde
  • Bert Laarhuis
  • Henny ter Balkt