16jul/18

BROOKFESTIVAL 7 EN 8 JULI 2018

Wat is het een onvergetelijk Brookfestival geweest, om het 40 jarig jubileum te vieren. Veel inwoners, oud inwoners en vrienden van Elsenerbroek kwamen de zaterdag en zondag naar het Jan Broezeplein om dit met elkaar te vieren.
Patrick Meenhuis trapte het feestje af met de kinderen. Zingen en dansen met elkaar en er konden spelletjes gespeeld worden. Ook maakte Patrick suikerspinnen voor de kinderen, die ook bij sommige andere aanwezigen gretig aftrek vonden.  De kindermiddag werd afgesloten met patat, snacks en een ijsje.

 

Met DeeJay Cloas in de DJbooth, begon de zaterdagvond. Carolien, samen met Bennie Haafkes, zetten de TOP 100 van Elsenerbroek in.  Van Frank en Mirella tot ACDC . Allerlei muziek, door de inwoners zelf gekozen, kwam voorbij!  Er waren optredens van  De Brooktoppers, Het Duo Ineke en Anita en
Annette Stokkentreef verraste ons met een optreden als Andrea Berge.

Het weer was goed, de entourage was goed, de hapjes waren goed en de drankjes vloeiden rijkelijk, kortom:

HET WAS EEN TOP AVOND!

Zondagmorgen om 10.30 uur stonden de eerste mensen er al weer voor Het Frühshoppen. Onder de klanken van Die Gaudi Musiker kon er koffie worden gedronken.
Het duo Tic en Tac hebben nog een nieuwsbulletin voorgedragen over de inwoners van Elsenerbroek.
Hierna was het tijd voor de verloting. Vele prijzen waren er te vergeven, van waardebonnen tot mooie hangplanten. Allemaal ter beschikking gesteld door verschillende bedrijven, waarvoor dank.
Uiteindelijk zijn de 3 hoofdprijzen getrokken. De TV ging naar Henk Brinkers, de Sonos naar Jan Beltman en de waardebon van de slager naar Gerritje Bekkernens. Wij wensen hen veel plezier met hun gewonnen prijs.

Ondertussen kon er nog een broodje warme beenham genuttigd worden op het plein, verzorgd door Henk van Middendorp.

In de link hieronder kun je alle foto’s vinden van Het Brookfestival.

KLIK HIER VOOR ALLE FOTO’S  

 

 

27jun/18

HET BROOKFESTIVAL

Ben je erbij 7 en 8 juli?
Want dan vieren we het 40 jarig bestaan met een geweldig FESTIVAL voor (oud) inwoners en vrienden van Elsenerbroek.
DUS ZEGT HET VOORT en wellicht is het net als 5 jaar geleden een mooi weerzien tussen “oude bekenden” .

Opgeven(niet verplicht, wel wenselijk) kan via redactie@elsenerbroek.nl.
Loten voor de verloting zijn, zolang de voorraad strekt, te koop bij de jubileumcommissie; Anja Oplaat, Henk van Middendorp, Henk Neutenberg of Nienke Meilink en tijdens Het Brookfestival.

27mrt/18

INFORMATIEAVOND TOEKOMSTGERICHTE ERVEN 10 APRIL GEMEENTEHUIS

INFORMATIEAVOND Toekomstgerichte erven, pilot in Hof van Twente

In de gemeente Hof van Twente trekken de gemeente en provincie Overijssel samen op, met de pilot ‘’Toekomstgerichte Erven’’. Dit proefproject wordt uitgevoerd in de buurtschappen Elsenerbroek en Herike-Elsen. Het doel  van de pilot is om te onderzoeken hoe de inwoners in dit buitengebied zo goed en praktisch mogelijk geinformeerd, begeleid en ondersteund kunnen worden richting een toekomstbestendig erf. 

Voor de erfeigenaren in dit buitengebied organiseert de gemeente en in samenwerking met de provincie op dinsdag 10 april de informatieavond Toekomstgerichte Erven voor erfeigenaren. Tijdens de informatieavond willen wij erfeigenaren op de hoogte brengen van alle kansen en mogelijkheden die er zijn voor een toekomstbestendig erf. Wij hebben daarvoor een informatief en praktisch programma samengesteld.

Wethouder Wim Meulenkamp verwelkomt de gasten en dhr. Wilco Pasman, erfcoördinator, vertelt deerfeigenaren over de ervaringen en resultaten tot nu toe. Een belangrijk onderdeel van het programma is de terugkoppeling van de inventarisatieformulieren die wij van de erfeigenaren hebben mogen ontvangen en de gereedschapskist die wij hebben ontwikkeld. Erfeigenaren zelf komen ook aan het woord en vertellen over de uitdagingen waar zij tegen aan lopen en mogelijkheden die er zijn. Ook kunnen aanwezigen hun verhaal en vragen naar voren brengen aan verschillende thematafels.
Locatie: Gemeentehuis
Programma:

19.30 uur        Inloop koffie/thee
20.00 uur        Welkomstwoord en inleiding door Wilco Pasman en wethouder Wim Meulenkamp
20.05 uur        Presentatie met informatie over de eerste ervaringen, de aard van hulpvragen en de werking van de                                            ‘gereedschapskist’ die wij voor u hebben ontwikkeld.
20.20 uur        Vertoning korte film.
20.25 uur        Korte interviews met inwoners uit het pilot-gebied: hoe wordt de inzet tot nu toe ervaren en welke stappen                              overwegen zij.
20.50 uur        Presentatie casus fiscale bedrijfsbeëindiging.
21.00 uur        Reacties/vragenronde vanuit de zaal
21.15 uur        U kunt ongedwongen informatie ophalen bij diverse stands, kennismaken met experts, een op een vragen                                stellen, etc. Dit gaat onder het genot van een hapje en een drankje.

De koffie staat klaar, het hapje en het drankje ook. Samen op weg naar toekomstgerichte erven!

27mrt/18

LEZING BOERENMAGIE VRIJDAGAVOND 6 APRIL

De extra dimensie van het platteland.  

Op vrijdagavond 6 april organiseert Activiteiten Stichting Elsenerbroek in Het Brookhoes een lezing over boerenmagie, gegeven door Dhr. Jan Bornebroek.

Onder “boerenmagie” verstaan we, binnen het kader van deze lezing, alles waaraan in het volksgeloof, de volkscultuur en de volksgeneeskunde van oudsher op het platteland van oostelijk Nederland een magische, onheilafwerende en genezende werking en kracht werd toegeschreven. Boerenmagie probeert deze magische belevingswereld, die van oudsher zo’n belangrijk deel uitmaakte van het leven op het platteland, op luchtige en laagdrempelige wijze zichtbaar te maken, te verklaren en te vertalen naar het heden. Ogenschijnlijke vanzelfsprekende en nietszeggende landschaps- en architectuurelementen blijken plotseling een interessante betekenis te hebben.

Meer info vind je HIER

Deze lezing wordt gehouden op vrijdagavond 6 april as. in Het Brookhoes, Jan Broezeplein 1 (nav. Plasdijk 37 ) te Markelo. Aanvang 20.00 uur, zaal open om 19.30. De entreeprijs bedraagt
€ 7.50 p.p. en is incl. een kop koffie/thee.  Plek reserveren kan d.m.v. een mail naar redactie@elsenerbroek.nl , een telefoontje naar Willemien Tjoink 06-20727988 of via het opgaveformulier op onze website https://www.elsenerbroek.nl/activiteiten/opgaveformulier . Indien er nog plaats is kunt u voor aanvang van de lezing ook nog een kaartje kopen.

25mrt/18

ELSENERBROEK SCHOON 24 MAART 2018

Dit jaar hebben we er voor gekozen, om de aktie van het zwerfvuil opruimen, gelijk te laten lopen met de landelijke aktie Nederland Schoon.  Dit jaar had als thema Één Buurt, Één Missie, hoe toepasselijk.
Met een mooi aantal mensen is het toch weer gelukt om Elsenerbroek zwerfafval vrij te krijgen.

Jong en oud hebben hier aan bijgedragen. Een speciaal bedankje voor Ilse Boswinkel die op haar 10e verjaardag voor de 4e keer ook kwam helpen. We hebben vooraf voor Ilse gezongen en Ilse trakteerde nog op wat lekkers.
Namens de gemeente kwamen Liesbeth de Boer en Tonnie Jansen van wijkbeheer een heerlijke taart brengen. De gemeente is blij met dit soort initiatieven.  MarianneHutten was namens Hofkracht aanwezig om ons aan te moedigen.

Rond 12 uur was de klus al geklaard en stond er heerlijke soep klaar gemaakt door Anneke Maas en Cindy Vonk, waarvoor onze dank.  We hebben het ons goed laten smaken. 

Al met al is er weer een grote aanhanger vol rotzooi uit de bermen en sloten gehaald. Het blijft jammergenoeg nodig om dit elk jaar te organiseren. 

Volgend jaar wordt deze aktie hopelijk weer met de landelijke aktie georganiseerd. BEN JIJ ER DAN OOK BIJ??????

18mrt/18

JAARVERGADERING 16 MAART 2018

Afgelopen vrijdagavond hebben de beide besturen van Buurtschap Elsenerbroek  tekst en uitleg gegeven over het jaar 2017.  Het financiële plaatje werd prima uit de doeken gedaan door Anita Kolhoop en Herman Wissink. De kascommissie bestaande uit Geraldine Klaver en Jan Wolfs keurden het dan ook goed. Verder werden er nog wat ideeën geopperd voor nieuwe activiteiten.  Wel is er grote zorg voor de toekomst van het Buurtschap. De jeugd heeft geen feeling meer met de buurt en er dreigt een tekort aan vrijwilligers.

Henrie Tjoink deed de uitslag van de kaartcompetitie 2017/2018.  De uitslag is als volgt :
1e        Barend Brunnekreeft 
2e        Henk Brinkers
3e        Henrie Tjoink
Barend was aanwezig om de wisselbeker in ontvangst te nemen.

Na afloop werden er nog een aantal ronden bingo gespeeld. De 2 taarten die gewonnen konden worden met de staande bingo werden gewonnen door Willemien Tjoink en Truida Wissink.

01mrt/18

ELSENERBROEK SCHOON ZATERDAGMORGEN 24 MAART

ÉÉN BUURT, ÉÉN MISSIE
Zaterdagmorgen 24 maart gaan we weer onze buurt in om het te ontdoen van alle zwerfafval.
Helpt u ook mee om Elsenerbroek schoon te houden? We beginnen om 09.00 uur met koffie en nadat we de rest van de ochtend druk zijn geweest, sluiten we de ochtend af met soep en broodjes in ’t Brookhoes.
We zijn ook op zoek naar vrijwilligers die de soep willen maken(kosten worden vergoed). Aanmelden voor ’t opruimen en/of info bij Gerrit Sprokkereef 06-27258443 en aan melden voor het maken van de soep kan bij Willemien 06-20727988

20feb/18

110 JAAR COÖPERATIES IN MARKELO WOENSDAG 14 MAART HET BEAUFORT

Eungs Schöppe en Het Beaufort
nodigen jullie uit op woensdag 14 maart, voor een middag over de drie coöperaties in Markelo. Hoe zijn ze onstaan en wat betekenen ze nog in deze tijd ? De Melkfabriek, de Landbouwcoöperatie en de Boerenleenbank zijn uitgegroeid tot grote ondernemingen.

Afgevaardigden van ABZ diervoeding, FrieslandCampina en de Rabobank vertellen hoe het was, hoe het zich ontwikkeld heeft en wat we mogelijk nog kunnen verwachten.

Na de inleiding in Het Beaufort wordt een bezoek gebracht aan Eungs Schöppe voor de expositie 110 jaar Markelo’s Coöperaties. De toegang bedraagt €5,00 inclusief een pauzedrankje. De middag begint om 13.30 en duurt tot plm. 16.00. Het Beaufort is open vanaf 13.00 uur. Via DEZE LINK kunt u uw plaatsen alvast reserveren