WOENSDAGMIDDAG 15 MAART AANVANG 14.30

IEDEREEN IS WELKOM !!

Deze middag komt Reiny Huisman, zij is WMO- consulent bij de gemeente Hof van Twente. om voorlichting te geven over de WMO [ Wet Maatschappelijke Ondersteuning]. Bij haar kun je terecht met allerlei vragen over; vervoer, wonen, rolstoelen, begeleiding, dagbesteding, ondersteuning bij het huishouden, gehandicaptenparkeerkaart, enz . ook over het verschil tussen zorg en natura en een persoonsgebonden budget en over eigenbijdrage. en over Zorgverzekeringswet en de Wet Langdurige Zorg aan orde komen. Kortom een heel informatieve middag!!