Op vrijdag 16 januari 2015 jl., hebben wij een extra ledenvergadering gehouden van de buurtvereniging, met als belangrijkste agendapunt; Omzetting naar stichting.

Tijdens de vergadering werd toelichting gegeven waarom dit volgens het bestuur het beste is voor onze situatie.

Het grootste voordeel is het opsplitsen van risico’s en de aansprakelijkheid van de bestuursleden.

Na uitleg en beantwoorden van veel vragen gingen alle 33 aanwezigen, akkoord met het voorstel.

De buurtvereniging wordt omgezet naar stichting Het Brookhoes en er komt een activiteitenstichting Elsenerbroek.

Stichting Het Brookhoes krijgt een bestuur van 5 personen en beheert het buurtgebouw.

De activiteitenstichting Elsenerbroek heeft 7 bestuursleden en gaat alle activiteiten organiseren.

In de praktijk zult u er zeker de eerste tijd, weinig van merken omdat eerst alle formaliteiten afgerond moeten zijn, en de niet aftredende bestuursleden van de buurtvereniging naar de activiteitenstichting gaan.