Op 6 juli 2012 is tijdens een bijeenkomst in ‘Het Brookhoes” het project “Vrijwillige kavelruil” feestelijk afgesloten. Ongeveer vijftig aanwezigen namen de felicitaties van ondermeer gedeputeerde Maij en wethouder Sijbom in ontvangst. Onder begeleiding van het Coördinatiepunt Kavelruil Overijssel en met financiering van de Provincie Overijssel, de Europese Unie en de gemeente Hof van Twente is maar liefst 130 hectare grond via een drietal vrijwillige ruilplannen van eigenaar gewisseld.
Eind 2008 is het initiatief gestart door de Stichting Perspectief Elsenerbroek in samenwerking met gebiedsmanager Wilco Pasman en de LTO afdeling Hof van Twente. Na de opstartfase zijn Bert Laarhuis, Gerrit Sprokkereef en Arie Bannink in 2012 als Kavelruil Commissie aan de hand van de wensen vanuit het gebied concreet aan de slag gegaan met vrijwillige ruilplannen. Uiteindelijk zijn er een drietal ruilplannen gerealiseerd en hebben 35 partijen meegedaan. Door de ruil van de 130 hectare is er ongeveer 60 hectare huiskavel vergroting gerealiseerd, zijn de afstanden naar de veldkavels verkort en zijn door samenvoeging van percelen de veldkavels vergroot. Door de vermindering van landbouwverkeer op de weg worden de kosten voor de landbouw lager en neemt ook de verkeersveiligheid toe.
Nieuwe wensen en mogelijkheden blijven zich ook na afronding van het project voordoen. Gebiedsmanager Wilco Pasman zal zich ook in 2013 blijven inzetten om “kleinschalige vrijwillige kavelruilplannen” te ondersteunen. Grondeigenaren met ideeën en wensen kunnen met Wilco Pasman (06-13488659) contact opnemen.
Als Stichting Perspectief Elsenerbroek zijn we trots en verheugd dat er vanuit de eerste initiatieven in 2008 uiteindelijk een mooi resultaat ligt. Hulde en dank aan de Kavelruil Commissie en allen die zich hebben ingezet bij de ondersteuning.