Vrijdagavond 15 februari as. komt historicus en amateurarcheoloog Dick Schlüter een lezing geven in ’t Brookhoes te Elsenerbroek.
Schlüter heeft aan de universiteit van Utrecht moderne geschiedenis gestudeerd met Duitsland als specialisatie. Ook was hij journalist. Tevens is hij als directeur verbonden geweest aan het Natuurhistorisch Museum Natura Docet in Denekamp en het Airborne Museum in Oosterbeek. Van 2011 tot 2013 was Dick Schlüter provinciedichter van Overijssel.

De lezing van deze avond zal o.a. gaan over;                                          
Zin en onzin over Twentse eigenaardigheden
Het gaat in deze lezing over de Twentse identiteit en folklore. Wat praten we ons zelf aan en waarin zijn we wel degelijk onderscheidend van de rest van Nederland. Is er sprake van een Twents volkskarakter en hoe belangrijk zijn de taal en folklore zowel als Grolsch, FC Twente, Bolletje en Johma voor het regionale bewustzijn.

De rol van volksverhalen in de Twentse vertelcultuur
Voor radio en televisie speelde de vertelcultuur een belangrijke rol op het gebied van vermaak zowel als de uitwisseling van informatie. Wat is eigenlijk de rol geweest van veel verhalen waar we thans over glimlachen zowel de watergeest De Bullebak, de witte wieven. Veel van deze verhalen speelden een rol in de opvoeding. Maar nog belangrijker is dat onderzoek heeft uitgewezen dat ze ons wat leren over waar onze voorouders in het verleden bang voor waren of blij van werden. Kortom, volksverhalen en vertelsels zijn veel interessanter dan wel eens wordt gedacht.

Misdaad en straf
Goed en kwaad zijn onderwerpen die iedereen interesseren. En daarbij wordt er ook al snel over het al of niet bestraffen van (mis)daden gesproken. In de lezing wordt ingegaan hoe er in heden en verleden is omgegaan met misdadigers. Daarbij komen de lijfstraffen aan de orde, zowel als de huidige strafrechtpleging. Door de laten zien welke historische wortels er achter het heden schuilgaan en hoe de rechtbanken in het verleden waren georganiseerd ontstaat meer (in)zicht dat misdaad en straf altijd lastige zowel als gecompliceerde onderwerpen zijn geweest.

De `Gouden eeuw van Twente’; textiel én metaal
We hebben het vaak over de Twentse textiel. Daarbij wat echter veel te gemakkelijk over het feit heen gestapt dat juist door de combinatie van textiel en metaal Twente een Goud Eeuw heeft gehad in de periode 1865-1965. Waarom die periode en hoe hebben textiel en metaal zich ontwikkeld zowel als dat ze (ten dele) ten onder zijn gegaan? Het zijn allemaal vragen waar antwoorden op worden gegeven. Kortom, een boeiend hoofdstuk recente geschiedenis waarbij de nodige mythes worden doorgeprikt over de textiel(families).

Aanvang 20.00 uur Het Brookhoes, Jan Broezeplein 1 te Elsenerbroek (Markelo)
Entree  € 7.50  (incl. koffie)
Zaal open om 19.30 uur, aanmelden niet nodig.