Woensdagmiddag 14 dec. is er een kerstmiddag gevierd in Het Brookhoes.
Alie Schreurs vertelde een verhaal over een gebeurtenis in aanloop naar de kerst en ze had een mooi gedicht.
Kerstliederen werden gezongen door Het Barbershopkwartet Just Because uit Bathmen.
Ds. De Jong vertelde kort over de donkere dagen voor kerst.
De middag werd afgesloten met een broodmaaltijd. Het was een sfeervolle en gezellige middag.
De senioren commissie wenst iedereen goede kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar.