vergaderhamer
Gisteravond vond de jaarvergadering van Stichting ’t Brookhoes en de Activiteiten Stichting Elsenerbroek plaats. Er werd teruggekeken op het afgelopen jaar en alvast vooruit gekeken naar het nieuwe jaar.
We kunnen met zijn allen terugkijken op een geslaagd jaar. Het financiële verslag werd keurig uit de doeken gedaan door Anita Kolhoop, welke met veel complimenten werd goedgekeurd door de kascommissie (Agnes Maas en Jan Wolfs). Ook qua activiteiten gaat het goed. Ideeën voor nieuwe activiteiten zijn ook gegeven en zijn ,buiten de jaarvergadering om, ook altjd welkom natuurlijk.  Het doel is ook om de jeugd/jong volwassenen wat meer proberen te betrekken bij onze buurtschap, zij zijn de toekomst!
Henri Tjoink gaf de uitslag van de kaartcompetitie. Jan Reef heeft dit jaar de eerste plaats weten te behalen, Henk Tijink werd tweede en Annie Neutenberg nam de derde plek in. Hendrik Jan Wissink nam de poedelprijs mee naar huis.  ( Verdere uitslagen van de competitie volgen z.s.m. onder het kopje kaarten)
Er zijn enkele bestuurswisselingen geweest. Gerrit Sprokkereef geeft de voorzittershamer van ASE door aan Henk Neutenberg.  Herman Wissink (die op zijn eerste jaarvergadering gelijk maar de bingotaart won) neemt het penningmeesterschap over van Otto Kluijt, en Willemien Tjoink neemt weer plaats in het bestuur. Ageeth Laarhuis en Nienke Meilink nemen samen het secretariaat over van Linda Boswinkel.
Gerrit en Otto verlaten ook stichting ’t Brookhoes. Hun plaats wordt ingenomen door Henk en Herman.
Door Henk Neutenberg werd het belang van vrijwilligers nog eens benadrukt, vrijwilligers zijn onbetaalbaar!
Na afloop werd er natuurlijk weer bingo gespeeld onder de bezielende leiding van Henri Tjoink.