INFORMATIEAVOND Toekomstgerichte erven, pilot in Hof van Twente

In de gemeente Hof van Twente trekken de gemeente en provincie Overijssel samen op, met de pilot ‘’Toekomstgerichte Erven’’. Dit proefproject wordt uitgevoerd in de buurtschappen Elsenerbroek en Herike-Elsen. Het doel  van de pilot is om te onderzoeken hoe de inwoners in dit buitengebied zo goed en praktisch mogelijk geinformeerd, begeleid en ondersteund kunnen worden richting een toekomstbestendig erf. 

Voor de erfeigenaren in dit buitengebied organiseert de gemeente en in samenwerking met de provincie op dinsdag 10 april de informatieavond Toekomstgerichte Erven voor erfeigenaren. Tijdens de informatieavond willen wij erfeigenaren op de hoogte brengen van alle kansen en mogelijkheden die er zijn voor een toekomstbestendig erf. Wij hebben daarvoor een informatief en praktisch programma samengesteld.

Wethouder Wim Meulenkamp verwelkomt de gasten en dhr. Wilco Pasman, erfcoördinator, vertelt deerfeigenaren over de ervaringen en resultaten tot nu toe. Een belangrijk onderdeel van het programma is de terugkoppeling van de inventarisatieformulieren die wij van de erfeigenaren hebben mogen ontvangen en de gereedschapskist die wij hebben ontwikkeld. Erfeigenaren zelf komen ook aan het woord en vertellen over de uitdagingen waar zij tegen aan lopen en mogelijkheden die er zijn. Ook kunnen aanwezigen hun verhaal en vragen naar voren brengen aan verschillende thematafels.
Locatie: Gemeentehuis
Programma:

19.30 uur        Inloop koffie/thee
20.00 uur        Welkomstwoord en inleiding door Wilco Pasman en wethouder Wim Meulenkamp
20.05 uur        Presentatie met informatie over de eerste ervaringen, de aard van hulpvragen en de werking van de                                            ‘gereedschapskist’ die wij voor u hebben ontwikkeld.
20.20 uur        Vertoning korte film.
20.25 uur        Korte interviews met inwoners uit het pilot-gebied: hoe wordt de inzet tot nu toe ervaren en welke stappen                              overwegen zij.
20.50 uur        Presentatie casus fiscale bedrijfsbeëindiging.
21.00 uur        Reacties/vragenronde vanuit de zaal
21.15 uur        U kunt ongedwongen informatie ophalen bij diverse stands, kennismaken met experts, een op een vragen                                stellen, etc. Dit gaat onder het genot van een hapje en een drankje.

De koffie staat klaar, het hapje en het drankje ook. Samen op weg naar toekomstgerichte erven!