Op 10 november a.s. vindt de jaarlijkse Dag van de Dialoog Goor plaats.
In kleine groepen met mensen uit verschillende culturen gaan we aan het einde van de middag op verschillende plaatsen
in en rondom Goor met elkaar aan tafel. rondom het thema: Ik doe mee!

De tafels staan bij  mensen thuis of in buurthuizen, de moskee of kerken.
We eten daar samen een broodmaaltijd die ons wordt aangeboden door Emté.

De dag wordt afgesloten in het Gemeentehuis met een programma waaraan o.a. de Folkloristische Dansgroep Midden Twente
haar medewerking verleent.

17.00 uur inloop op de gastvrije locatie
17.30 uur Start van het gesprek en maaltijd
19.30 uur Afronding van het gesprek, gezamenlijk naar het gemeentehuis
20.00 uur Gezamenlijke bijeenkomst in gemeentehuis
21.15 uur Afsluiting

Opgave voor deze dag bij Richard Minnen, 0547-274093 of via goorindialoog@gmail.com