Bericht van het bestuur van de Stichting Perspectief Elsenerbroek

Tijdens de laatste bestuursvergadering is er onder andere gesproken over de plannen voor het bouwen van 4 windmolens in Elsen-Elsenerbroek.
Als bestuur zijn wij van mening dat er zeker wat moet gebeuren met duurzame energie.
Windmolens is een mogelijkheid, maar er is meer. Alleen al door de manier waarop de plannen gepresenteerd worden ontstaat terecht veel onrust.
Ook door de hoogte van 200 m hebben ze veel negatieve invloed op het landschap. Bovendien maken ze hoorbaar en niet hoorbaar geluid, geven ze slagschaduw en is niet duidelijk of ze geen invloed hebben op de gezondheid.
In de energienota van de gemeente staat dat er draagvlak moet zijn voor investeringen in duurzame energie.
Als bestuur zijn wij van mening dat er alleen windmolens gebouwd kunnen worden als er voldoende draagvlak is en dat is hier niet het geval.
Omdat wij van mening zijn dat we niet kunnen afwachten wat er allemaal gaat gebeuren met duurzame energie zijn wij bezig om een avond te beleggen waar voorlichting zal worden gegeven over andere vormen van duurzame energie en energiebesparing.
Deze mening zullen we ook doorgeven aan het college van B en W en aan de leden van de gemeenteraad