Alle berichten van Elsenerbroek

03sep/12

Schutterskoning(in) van Elsenerbroek

Vanmiddag, 2 september 2012, werd er in Elsenerbroek weer gestreden om de titel Schutterskoning(in) van Elsenerbroek. Wie mocht de titel overnemen van Henk Mensink ( vorige week nog in de optocht als Anton Heyboer).
Het is Gerrit Sprokkereef ( van ”n Kromndam) gelukt. Na 491 schoten wist hij de vogel naar beneden te halen. Hij werd gehuldigd door de voorzitter van de buurtvereniging Bert Laarhuis.
Henk Mensink wist bij het eerste schot de kop er al af te schieten, Henk schoot ook de linkervleugel eraf en Tonny aan de Stegge haalde de rechtervleugel naar beneden.

Bij de kinderen prolongeerde Robert Neutenberg de titel van jeugdprins. Vorig jaar behaalde hij ook al deze titel. Jesse Meilink was hierbij een goede hulp, hij haalde twee vleugels naar beneden.
Vanavond is er nog een feestje bij Ida en Gerrit aan de Enterweg om dit heugelijke feit te vieren.

06jul/12

Succesvolle afronding vrijwillige kavelruil

Op 6 juli 2012 is tijdens een bijeenkomst in ‘Het Brookhoes” het project “Vrijwillige kavelruil” feestelijk afgesloten. Ongeveer vijftig aanwezigen namen de felicitaties van ondermeer gedeputeerde Maij en wethouder Sijbom in ontvangst. Onder begeleiding van het Coördinatiepunt Kavelruil Overijssel en met financiering van de Provincie Overijssel, de Europese Unie en de gemeente Hof van Twente is maar liefst 130 hectare grond via een drietal vrijwillige ruilplannen van eigenaar gewisseld.
Eind 2008 is het initiatief gestart door de Stichting Perspectief Elsenerbroek in samenwerking met gebiedsmanager Wilco Pasman en de LTO afdeling Hof van Twente. Na de opstartfase zijn Bert Laarhuis, Gerrit Sprokkereef en Arie Bannink in 2012 als Kavelruil Commissie aan de hand van de wensen vanuit het gebied concreet aan de slag gegaan met vrijwillige ruilplannen. Uiteindelijk zijn er een drietal ruilplannen gerealiseerd en hebben 35 partijen meegedaan. Door de ruil van de 130 hectare is er ongeveer 60 hectare huiskavel vergroting gerealiseerd, zijn de afstanden naar de veldkavels verkort en zijn door samenvoeging van percelen de veldkavels vergroot. Door de vermindering van landbouwverkeer op de weg worden de kosten voor de landbouw lager en neemt ook de verkeersveiligheid toe.
Nieuwe wensen en mogelijkheden blijven zich ook na afronding van het project voordoen. Gebiedsmanager Wilco Pasman zal zich ook in 2013 blijven inzetten om “kleinschalige vrijwillige kavelruilplannen” te ondersteunen. Grondeigenaren met ideeën en wensen kunnen met Wilco Pasman (06-13488659) contact opnemen.
Als Stichting Perspectief Elsenerbroek zijn we trots en verheugd dat er vanuit de eerste initiatieven in 2008 uiteindelijk een mooi resultaat ligt. Hulde en dank aan de Kavelruil Commissie en allen die zich hebben ingezet bij de ondersteuning.

19aug/10

2010 Seniorenreis Elsenerbroek

Op 18 Augustus hebben we een reisje gemaakt met buurtgenoten,
We zijn naar de tuinen van Harrie Boerhof geweest in Drente
en hebben daar eerst een kop koffie of thee gedronken met appelgebak erbij.
Nadat we de tuinen hadden bekeken zijn we richting Dwingelo gegaan, waar
seniorenreisjewe in het Restaurant Hof van Dwingelo een diner hebben gehad.
Van hieruit zijn we naar de boerderij van de familie Rosink gegaan.
Dit is een boerderij waar men zelf advocaat maakt en likeuren.
Ze lieten eerst een diapresentatie zien, waarna men 5 soorten romcaatje
kon proeven en 3 soorten likeur.
De middag werdt daar afgesloten met een kop koffie/thee met cake.
En om circa 17.45 waren we weer in Elsenerbroek.

Kijk hier voor het fotoverslag

18feb/10

2010 Soosmiddag 17 februari

Woensdagmiddag 17 februari was er een middag voor (oud) inwoners in het buurthuis.
Deze middag werd verzorgt door Jan Sprokkereef met dia’s van (oud) buurtgenoten
Dat deze middag een succes was bleek wel uit aantal bezoekers (70).
En regelmatig werd er ook gelachen als men zichzelf weer terug zag op de dia.
Ook werd er weer bijgekletst, om half zes ging men weer huiswaarts.
Deze middag is zeker voor herhaling vatbaar.

Kijk hier voor het fotoverslag

31jan/10

2010 Kaartmarathon 30 januari

Op 30 januari is er weer een kaartmarathon geweest.
We hadden 24 deelnemers, voor de middag werden er 4 rondes en na de middag 6 rondes gekaart.
In de middagpauze was er een stamppotbuffet.
Het was weer een geslaagde dag.
Uitslagen:

1- Johan Brinkmans…………8469
2- Annie Sprokkereef……….7996
3- Hendrik Kl Twennaar…….7780
4- Henk Meutstege………….7772
5- Henk Brinkers…………….7744
Poedelprijs was voor Jan Sprokkereef.

Kijk hier voor het fotoverslag