Woensdagmiddag aanvang 14.30

woensdag 15 maart komt Reiny Huisman, WMO – consulent van de gemeente Hof van Twente, om voorlichting te geven over de WMO [ wet maatschappelijke ondersteuning].Bij haar kun je terecht met allerlei vragen zoals ; vervoer, wonen, rolstoelen, begeleiding, dagbesteding, ondersteuning bij het huishouden, gehandicaptenkaarten enz, als je ergens problemen bij ervaart. Daarnaast zal ook kort de Zorgverzekeringwet en de Wet Langdurige Zorg aan de orde komen. Kortom het wordt een heel informatieve middag. Iedereen is van harte welkom!