Vanaf de prehistorie tot in de 20ste eeuw werd het dagelijkse doen en laten van inwoners van ons gebied beïnvloed door bijgeloof. Ook nu nog, zijn daar veel voorbeelden van.
Jan Bornebroek is schrijver en historicus en kent ze allemaal, als ‘boerenmagicus’.
In zijn lezingen over boerenmagie zie je dat gebruiken van vroeger ook nu nog betekenis hebben.

Op vrijdagavond 6 april zal Jan Bornebroek, georganiseerd door de Activiteiten Stichting Elsenerbroek, in Het Brookhoes een lezing over boerenmagie.

Onder “boerenmagie” verstaan we, binnen het kader van deze lezing, alles waaraan in het volksgeloof, de volkscultuur en de volksgeneeskunde van oudsher op het platteland van oostelijk Nederland een magische, onheilafwerende en genezende werking en kracht werd toegeschreven.
Boerenmagie probeert deze magische belevingswereld, die van oudsher zo’n belangrijk deel uitmaakte van het leven op het platteland, op luchtige en laagdrempelige wijze zichtbaar te maken, te verklaren en te vertalen naar het heden.
Ogenschijnlijke vanzelfsprekende en nietszeggende landschaps- en architectuurelementen blijken plotseling een interessante betekenis te hebben.

Deze lezing wordt gehouden op vrijdagavond 6 april as. in Het Brookhoes, Jan Broezeplein 1 (nav. Plasdijk 37 ) te Markelo. Aanvang 20.00 uur, zaal open om 19.30. De entreeprijs bedraagt € 7.50 p.p. en is incl. een kop koffie/thee.
Plek reserveren kan d.m.v. een mail naar redactie@elsenerbroek.nl , een telefoontje naar Willemien Tjoink 06-20727988 of via het opgaveformulier op onze website http://www.elsenerbroek.nl/activiteiten/opgaveformulier
Indien er nog plaats is kunt u voor aanvang van de lezing ook nog een kaartje kopen.